Představení systému výstavby 

rodinných a obytných domů -

BCH - Build Clever House 

 

Build Clever House, jinak také „postav chytrý dům“, náš, certifikovaný systém výstavby rodinných a obytných domů s nosnou ocelovou konstrukcí LINDAB následně opláštěnou systémovými prvky KNAUF, především řady Vidiwall, zvenčí opláštěnou kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT s tloušťkou izolantu, vaty Isover, 160 mm. Stavební otvory jsou osazeny okny a dveřmi VEKRA. 

Stavby plně odpovídají technickým a legislativním požadavkům na současnou moderní výstavbu, jsou energeticky velmi úsporné (třida "B") a se svými parametry a charakterem stávají od roku 2015 novinkou na českém trhu. 

 

      

 

Technické aspekty:

 -  vhodné řešením začlenění stavby do jakéhokoliv pozemku – rovinatého, svažitého, s úrovňovými zlomy, do podkladů zpevněných i nezpevněných,

 - díky možnému založení stavby i na mikropilotách je časová i finanční náročnost vlastní výstavby oproti běžnému založení třetinová,

 - nosným prvkem konstrukce/domu je tenkostěnný ocelový profil, který je po montáži součásti systému a je samonosným,

 - při skladbách obvodových stěn je přihlédnuto k trendu a nutnosti zbavit interiér vlhkosti, tuto od okamžiku počátku výstavby maximálně vyloučit nepoužitím tzv. mokrých procesů – betonáží, nanášení omítek apod.,

 - výsledkem BCH systému jsou obvodové stěny a stropy, kde nedochází k následnému hromadění vlhkosti. 

 

Obchodní aspekty:

Význam a užitná hodnota tohoto inovativního projektu zcela převyšuje dostupnou cenu. Výsledný produkt, stavba rodinného či bytového domu, je díky rychlosti (3 - 6 měsíců) a efektivnosti jejího vytvoření dobře a za odpovídající cenu realizovatelná.  

Logistika výstavby zaručuje přehlednost a transparentnost výstavby ve všech jejích stádiích, a to nejenom co do toku finančních prostředků, použitých materiálů ale i odborného provádění všech prací. Stavba před očima přímo roste nejenom co do kvantity, ale i kvality.

Věřte, že jsme vybrali za naše obchodní partnery pouze takové výrobce stavebních materiálů, kde nejenom renomé jejich značky, ale i letité zkušenosti, jsou jistotou, o kterou se můžeme opřít. Ano, toto vše uvedené je jedinou cestou ke spokojenosti našich zákazníků, budoucích kupujících.

 

Legislativně právní stránka výstavby:

Výstavbu BCH staveb rodinných a obytných domů provádíme:

a) vlastním jménem a na náš účet naší developerskou činností s následným prodejem nemovitosti budoucím kupujícím/investorům nebo

b) jménem budoucího vlastníka a na jeho účet, kdy za úplatu všotřebné zajistíme, stavba je stále, již od počátku, ve vlastnictví investora a my pak dohlížíme na řádný a včasný průběh jejího zhotovení, a to nejenom po stránce technické, ale i obchodní a právní. 

 

 

Zároveň je Vaše stavba rodinného či obytného domu po dobu záruky, tj. pěti let, průběžně našimi techniky prověřovaná při každoročních osobních návštěvách u Vás. 

 

Závěrem zbývá snad už jen dodat a přát si,
že naše řešení výstavby Vás osloví a že si u nás ke své spokojenosti objednáte 
"dům na klíč", postavíte si s námi 
Váš chytrý dům - Build Clever House".