Postup přípravy a výstavby RD 

v systému Build Clever House na mikropilotách 

 

1. - 5. den

 předmontáž celků ocelové konstrukce Lindab z jednotlivých dílců, profilů    

 

 1. - 5. den 

 vrtání otvorů a uložení mikropilot na místě stavby 

 (ve stejném čase jako předmontáž na montážní hale)

 

  
 

 

  6. - 11. den

  Montáž konstrukce podlahy vlastní stavby RD na systém mikropilot

 
 
 

  14. - 30. den 

  Montáž konstrukce nadzemních podlaží    

 

  20. - 35. den 
  Vyplnění konstrukce izolací, minerální vatou 50kg/m3, instalace rozvodů       
 
 

 30. - 45. den 

 Montáž opláštění vláknitými deskami KNAUF 
 - podklad pro kontaktní zateplovací systém a finální omítku BAUMIT       
 
 

 30. - 50. den

 Montáž oken VEKRA     

  

 

  50. - 60. den

  Montáž sádrokartonových konstrukcí Knauf, záklop stěn a stropů prvky Knauf 

  (Vidiwall či Diamant), tmelení spár a broušení do kvality Q2, 

  příprava předání domu našemu zákazníkovi